Të dhënat mbi institucionet dhe kontaktet në “Hartën e shërbimeve” janë mbledhur nën koordinimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore, Drejtoria e Nxitjes së Punësimit, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara, Drejtoria Vendore e Policisë, 24 Njësitë Administrative dhe 3 Lagje të Bashkisë Tiranë

Njësia Baldushk